Tillgångar och skulder 150930

Från och med denna månad har jag delat upp mina konton på Avanza, så man kan se fördelningen på kontona lite bättre, och kunna följa värdeökning/-minskning på varje konto för sig. Även denna månad har mina innehav minskat, och värdeökningen beror främst på insättningar & aktieköp samt ett extra tillskott på … Fortsätt läsa

Aktie- & fondkontot 150831

Jag har ju flyttat mina aktier från banken till mitt Aktie & Fondkonto på Avanza, och så här ser fördelningen ut: Tanken är att jag ska föra över aktierna till ISK i januari, och sedan sälja lite av de största innehaven, för att balansera upp övriga aktier lite.