Utdelningar 2017

Så här fördelas årets aktieutdelningar månadsvis, men det kan ändras efter årsrapporterna, så detta är bara preliminärt.

utdelningar-2017

74 utdelningstillfällen, med april och maj som största utdelningsmånader.

Årets sista utdelningar inne på kontot

utdeln1612

Då var årets sista utdelningar inne på kontot, och därmed är utdelningsåret slut. Målet var 12500:-, och det nåddes med nästan 2000:- i överskott, främst tack vare att jag fortsatte köpa höstutdelare och månadsutdelare under sommaren/hösten.

Nästa år kommer jag ha ett lågt utdelningsmål med tanke på att jag inte kommer spara något från lön de kommande två åren. Har skrivit inlägg om det tidigare HÄR. Målbelopp kommer i senare inlägg.

Utdelningar 201611

utdeln1611

I november har jag fått 1043,11:- i utdelningar netto, och ligger nu på 14080,71:- i totala utdelningar för året. I december blir det bara småslantar från utländska månadsutdelare och sedan är utdelningsåret avslutat.

Utdelningar 1610

Nu har oktober månads utdelningar kommit in på kontot, och jag fick utdelningar från Hemfosa, Husqvarna, Northwest H, STAG och Telia.

utdeln1610

Jag har nu med marginal nått årets mål på 12 500:- i utdelningar, och som planeringen ser ut så kommer slutsumman hamna strax över 14 000:- i år. Nästa års utdelningsmål kommer sättas lågt av olika skäl, vilket jag kommer skriva om i ett framtida inlägg.

Utdelningar 201609

I september har jag fått utdelningar i Archer Daniels, AstraZeneca, STAG, Clas Ohlson och Northwest Healthcare.

utdeln1609

Hittills har jag fått 12330,11 i utdelningar i år och ligger nu på 98,6% av mitt mål, som jag kommer nå med god marginal enligt mina preliminära beräkningar för resterande utdelningar i år.

Utdelningar juni 2016

Då var juni månads sista utdelningar inne på kontot.

Utdeln1606

Hittills har jag nått 88% av årets mål, preliminär prognos ligger dock på över 100%!
Nu blir det betydligt mindre utdelningar framöver, max några hundralappar per månad.

Utddiagram1606

Utdelningar maj 2016

Idag fick jag utdelning från Tele2, så nu är maj månads utdelningar klara.

Utdeln1605

Hittills har jag nått 73,2% av årets mål, men den preliminära prognosen för helåret ligger nu på hela 103,8%! Verkar som om jag når årets mål med marginal, detta främst tack vare småköp av aktier hela tiden. Får se om jag når 13 000:- i utdelningar 🙂

Utdelnstapel1605

Bra höjd på staplarna mars – maj, men nu kommer de minska rejält från juni.

Reviderat utdelningsmål

Mina utdelningsmål har reviderats, igen 🙂

Januari: 12 000:-

Februari: 11 500:-  – Det har inte blivit några nyinsättningar första halvåret 2016, och jag trodde det skulle bli svårt att nå målet enbart med hjälp av utdelningspengar.

25 april: 12 500:-  – Tack vare Kinneviks extra utdelning, så har jag nått ursprungsmålet om 12 000:- i utdelningar för 2016 och väljer därför att höja målet ytterligare, vilket innebär lite ansträngningar att nå det.

I dagsläget, med 12 500:- som utdelningsmål, ligger min preliminära prognos för helåret 2016 på 97,8%.