Regler

  • Max 30 innehav, för att kunna ha bra koll på alla bolag (har idag 31 st)
  • Inriktning på utdelningsaktier – köpa och behålla i stora stabila utdelningsbolag
  • Bara sälja om utdelningen sjunker mer än väntat, slopas eller om bolaget inte känns stabilt längre
  • Max 20% av innehavet i utländsk valuta
  • Inget innehav får vara större än 20% av totala portföljen
  • Max 8% tillväxtbolag/chansbolag i den totala aktieportföljen.

Utländsk valuta kommer bestå av USD, CAD, Euro och DKK.