Strategi

Strategi 2017

  • Regelbundna veckoköp över hela året, oavsett om börsen går upp eller ner
  • Utnyttja Avanzas Mini Courtage och köpa för max 597:- varje gång
  • Köpa mer i mina kärninnehav, som är H&M, SHB, Castellum, Atlas Copco och Axfood
  • Låta investmentbolagen få större vikt i portföljen under året, främst Investor och Industrivärden
  • Inga nya aktier köps under året, investerar bara i mina nuvarande innehav
  • Återinvestera alla utdelningar i aktier som har utdelning efterföljande månader