Börjat med omallokering

Först stegen mot pensionsplaneringen är tagna:

  • Preferensportföljen avslutad och alla svenska aktier samlade på stora aktiekontot.
  • Alla fonder samlade på ett konto

När jag nu har alla svenska aktier på ett och samma konto så ser jag lättare fördelningen mellan bolag och branscher och kan på så sätt allokera om på ett bättre sätt.

Samma med fonderna, då kan jag bättre se fördelningen mellan Global, Sverige, Europa etc.

Sedan finns det några regler jag följer på Avanza från nu, detta för att kunna spara på rätt sätt fram till pensionen.

  • Inga hattiga småköp
  • Inga nya bolag
  • Köp och behåll!
  • Vikta om branscher som är för stora i portföljen (t.ex. har jag lite mycket fastighet nu)
  • Öka upp i investmentbolagen så de blir en bas i portföljen
  • Ha ytterligare 5-7 bolag som har större vikt än övriga (ex. Castellum, Axfood, Skanska med flera)

Ja, detta är en början på en långsiktig planering och omallokering.

Kommer ta upp varje portfölj för sig i kommande inlägg och beskriva hur jag tänker angående dem.