Justerar strategi, mål & regler inför 2017

Jag har börjat titta på min investeringsstrategi för 2017, och ser att jag behöver justera den lite, eftersom jag ändrat mina strategier under året som gått.

Idag känner jag att jag inte behöver öka med fler nya aktier, utan kommer öka i befintliga innehav under året som kommer. Kommer inte göra några större förändringar i övrigt.

Inför 2017 har jag bara ett mål

 • 20 000:- i utdelning, det enda mål jag vill uppnå
  Portföljernas värde kommer ändå öka och minska under året, så det är ingen idé att sätta något målvärde för dessa.

Strategi

 • Regelbundna veckoköp över hela året, oavsett om börsen går upp eller ner
 • Utnyttja Avanzas Mini Courtage och köpa för max 597:- varje gång
 • Köpa mer i mina kärninnehav, som är H&M, SHB, Castellum, Atlas Copco och Axfood
 • Låta investmentbolagen få större vikt i portföljen under året
 • Återinvestera alla utdelningar i nya aktier

Lite regler måste man också ha

 • Max 30 innehav, för att kunna ha bra koll på alla bolag (har idag 31 st)
 • Inriktning på utdelningsaktier – köpa och behålla i stora stabila utdelningsbolag
 • Bara sälja om utdelningen sjunker mer än väntat, slopas eller om bolaget inte känns stabilt längre
 • Max 20% av innehavet i utländsk valuta
 • Inget innehav får vara större än 20% av totala portföljen
 • Max 5% tillväxtbolag/chansbolag i den totala aktieportföljen.

Detta är ett första utkast, kan bli några ändringar till.

 

Årets sista utdelningar inne på kontot

utdeln1612

Då var årets sista utdelningar inne på kontot, och därmed är utdelningsåret slut. Målet var 12500:-, och det nåddes med nästan 2000:- i överskott, främst tack vare att jag fortsatte köpa höstutdelare och månadsutdelare under sommaren/hösten.

Nästa år kommer jag ha ett lågt utdelningsmål med tanke på att jag inte kommer spara något från lön de kommande två åren. Har skrivit inlägg om det tidigare HÄR. Målbelopp kommer i senare inlägg.

Innehav 161130

Mina portföljer 161130

Aktie- och fondkonto
+ 7,15% i november
Innehav: Atlas Copco

Svenska aktier
+ 1,76% i november
Köp: Skanska, Axfood, Hemfosa, Swedish Match, Akelius Pref, Kinnevik, Husqvarna, Telia & Investor
Sälj: –
Nya aktier: Swedish Match

Tillväxt
– 3,77% i november
Köp: Nobina, Cloetta
Sälj:
Nya aktier: –

Utländska aktier
+ 1,58% i november
Köp: Boston Pizza, Northwest Healthcare, Novo Nordisk
Sälj: –
Nya aktier: Novo Nordisk

Fonder (10 st)
+ 2,18% i november
Sålt SPP Obligationsfond & AMF Räntefond Lång, fördelat 1000:- på övriga fonder på kontot

Sparfonder (6 st)
+ 2,62% i november
Köp: sparar 600 varje månad

Total uppgång alla innehav Avanza november: +1,28%

Utdelningar november: 1043,11:-