Milstolpar

Det kan vara bra att ha lite milstolpar och mål att gå efter, så att man ser att portföljen ökar på sikt och att utdelningarna gör likaså. Eftersom jag började med 150 000 nästan direkt på Avanza så utgår jag från detta värde som start.

Portföljvärdet är enbart innehaven på Avanza. Utdelningarna 2015 gäller dock även aktierna på min bank.

Milstolparna ökar långsamt, då jag inte kan spara speciellt mycket varje månad, på sin höjd blir det en tusenlapp.

Röd text står för när jag nådde upp till samma portföljvärde igen efter raset februari – mars 2020 på grund av coronapandemin. (bottenvärdet 2020 låg på 483 208:-)

Blå text står för när portföljen kom tillbaka igen efter de dåliga åren 2022 – 2023. (botten låg på 617 250:-)

Portföljvärde

Uppnått månad

150 000:- Startbelopp 150201
200 000:- April 2015
250 000:- Förde över alla aktier från min bank, drygt
150 000:-. Augusti 2015 nådde jag 350 000:-
300 000:-
350 000:-
400 000:- Oktober 2015
450 000:- September 2016
500 000:- April 2017 & april 2020
550 000:- April 2019 & augusti 2020
600 000:- Oktober 2019 & januari 2021
650 000:- Januari 2020 & mars 2021 & maj 2023
700 000:- Maj 2021 & november 2023
750 000:- Juli 2021 & januari 2024
800 000:- December 2021 & mars 2024
850 000  
900 00  
950 000  
1 000 000  

 

Årlig utdelning

Uppnått månad

5000:- Juni 2015
7500:- Januari 2016
10 000:- Juni 2016
12 500:- Oktober 2016
15 000:- Oktober 2017
17 000:- (månadsinkomst netto) November 2017
20 000:- Oktober 2018
25 000:- November 2021
30 000:- Oktober 2022
35 000:- November 2022
40 000:-  
45 000:-  
50 000:-  
55 000  
60 000  
65 000  
72 000  

72 000:- är mitt slutliga utdelningsmål, mer än så blir en fin bonus den dag jag går i pension.

Utdelning månad, snitt

Uppnått månad

500:- April 2016
750:- Maj 2016
1000:- September 2016
1500:- September 2018
2000:- November 2021
2500:- Oktober 2022
3000:- November 2022
3500:-  
4 000:-  
4 500  
5 000  
5 500  
6 000  

 

 

Ackumulerad Utdelning

Uppnått månad

5 000 Juni 2015
10 000 Mars 2016
20 000 Oktober 2016
30 000 Maj 2017
40 00 Januari 2018
50 000 Maj 2018
60 000 November 2018
70 000 April 2019
80 000 Oktober 2019
90 000 April 2020
100 000 Oktober 2020
120 000 Juli 2021
140 000 April 2022
150 000 Specialdelmål Maj 2022
160 000 September 2022
180 000 April 2023
200 000 Oktober 2023
225 000 *
250 000 *
275 000 *

Comments are closed.