Portföljutveckling 2018

Från och med 2018 ändrar jag redovisningen av mina portföljer, med enbart portföljsammanställning och diagram. 
Halvårsvis blir det dock mer detaljerad redovisning med kontoutdrag från alla konton och kontoutveckling under halvåret/helåret.

Portföljutveckling under 2018

Comments are closed.