Portföljutveckling 2023

Sammanfattning av portföljen för helåret 2023


Aktierna i den svenska aktieportföljen enbart

Comments are closed.