Strategi

Strategi 2023

  • Regelbundna köp över hela året oavsett uppgång/nedgång
  • Fokusera på svenska stabila bolag med bra historik
  • Ha en mindre andel (max 20%) i preffar och D-aktier
  • Öka andelen fonder under året – minst 10% totalt (idag 5%)
  • Basaktier är Investor, Axfood, SHB, Cibus, Tele2, Atlas Copco och Intrum samt Xact Norden Högutdelande och Xact Sverige.

 Regler

  • Max 24 bolag totalt – har idag 21 bolag samt Xact Norden Högutdelande och Xact Sverige
  • Minst 3,5% DA totalt sett
  • Inriktning på enbart svenska utdelningsaktier samt lite preferensaktier och D-aktier
  • Inget innehav får vara större än 10% av totala aktieinnehavet, förutom Investor och Xact Norden Högutdelande

Comments are closed.