Strategi

Strategi 2022

  • Regelbundna köp över hela året oavsett uppgång/nedgång
  • Fokusera på svenska stabila bolag med bra historik
  • Ha en mindre andel (25%) i preffar och D-aktier
  • Öka andelen fonder under året – minst 10% totalt (idag 3%)
  • Basaktier är Investor, Castellum, Axfood, SHB, Cibus, Tele2 och Intrum
  • Utländska innehav säljs av, endast STAG behålls tills vidare

 Regler

  • Max 25 bolag totalt – har idag 26 bolag, kommer bli 22 på sikt
  • Minst 3,5% DA totalt sett
  • Inriktning på enbart svenska utdelningsaktier samt lite preffar och D-aktier
  • Inget innehav får vara större än 12% av totala aktieinnehavet, förutom Investor

 

Comments are closed.