Portföljutveckling 2022

Sammanställning över helåret 2022 samt aktieportföljen 221231.


Comments are closed.