Portföljutveckling 2019

Jag redovisar portföljerna månadsvis med portföljsammanställning och diagram. 
December månad blir det dock mer detaljerad redovisning med fler diagram.

Portföljutveckling under året

 

Comments are closed.