December 2020

Sammanställning av hela året i bilderna denna gång.


Utveckling sedan januari 2020. (+/- är utvecklingen månadsvis så bortse från den summan)

Comments are closed.