Köp vecka 2 2018

Blev bara 2 köp förra veckan:

10 st Nordea i utlandsportföljen
3 st Skanska i svenska portföljen

Bookmark the permalink.

Comments are closed.