Bombmattan 2018

Här är den preliminära utdelningsbombmattan för 2018. Den kan komma att ändras beroende på om något av bolagen ändrar utdelningsmånad i år.

Comments are closed.