Portföljutveckling 2019

Jag redovisar portföljerna månadsvis med enbart portföljsammanställning och diagram. 
Halvårsvis blir det dock mer detaljerad redovisning med kontoutdrag från alla konton och kontoutveckling under halvåret/helåret.

Portföljutveckling under året

Comments are closed.