Lekportfölj

Jag kunde inte motstå frestelsen att skapa en ”lekportfölj” på Avanza samt sätta in några hundralappar. Här tänkte jag ha max 1000:- som jag satsar på småaktier, värda några kronor, med förhoppning att de går upp någon krona, så att man kan ta hem en pyttevinst. 🙂

Men jag kommer inte ha mer än 1000:- här, och om jag förlorar några tior, så stör det mig inte eftersom jag bara testar lite trading på skoj. Dessa aktier  köper jag utifrån Placeras tips eller artiklar, men jag kollar upp bolaget först så att jag vet vad det handlar om och om företaget verkar ok. Aktierna räknas inte med i aktieportföljen, men jag kommer ta med summan av innehaven i balansräkningen.