Portföljutveckling 2020

Jag redovisar portföljerna månadsvis med portföljsammanställning och diagram. 
December månad blir det dock mer detaljerad redovisning med kontoutdrag från flera konton och kontoutveckling under helåret.

Jag har inte gjort aktiesammanställning alla månader, och då visas bara totala portföljvärdet och utvecklingen.

Portföljutveckling under året hittills.

Comments are closed.