Tillgångar och skulder 150930

Från och med denna månad har jag delat upp mina konton på Avanza, så man kan se fördelningen på kontona lite bättre, och kunna följa värdeökning/-minskning på varje konto för sig. Även denna månad har mina innehav minskat, och värdeökningen beror främst på insättningar & aktieköp samt ett extra tillskott på … Fortsätt läsa