Innehav Banken 150331

Banken150331_1

 

Jag har bytt från LF Tillväxtmarknad Index till LF Sverige Index, annars har inga ändringar skett förutom den månatliga insättningen på ISK.

Bankinnehavet redovisar jag bara kvartalsvis i fortsättningen, då jag aldrig gör några ändringar här i vanliga fall

Bookmark the permalink.

Comments are closed.