Utdelningar 201603

Ja, då har mars månads utdelningar ramlat in på Avanza, och jag är nu uppe i 3723,64:- netto i utdelningar för 2016.

Utdeln1603

Jag har gjort lite beräkningar, så man kan se % av årets mål, utfall per månad, och dag, se ovan.

Har förresten ändrat årets mål från 12000 till 11500, detta då jag ju inte kunnat göra nyinsättningar första halvåret 2016 av ekonomiska skäl.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.