Utdelningar maj 2016

Idag fick jag utdelning från Tele2, så nu är maj månads utdelningar klara.

Utdeln1605

Hittills har jag nått 73,2% av årets mål, men den preliminära prognosen för helåret ligger nu på hela 103,8%! Verkar som om jag når årets mål med marginal, detta främst tack vare småköp av aktier hela tiden. Får se om jag når 13 000:- i utdelningar 🙂

Utdelnstapel1605

Bra höjd på staplarna mars – maj, men nu kommer de minska rejält från juni.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.