Utdelningar 201609

I september har jag fått utdelningar i Archer Daniels, AstraZeneca, STAG, Clas Ohlson och Northwest Healthcare.

utdeln1609

Hittills har jag fått 12330,11 i utdelningar i år och ligger nu på 98,6% av mitt mål, som jag kommer nå med god marginal enligt mina preliminära beräkningar för resterande utdelningar i år.

Bookmark the permalink.

One Response to Utdelningar 201609

  1. Fin presentation och lättöverskådligt upplagt, detta upplägg vill jag ”sno” i från dig.