Portföljerna uppdaterade

Sidorna Aktieportföljer och Fondportföljer är nu uppdaterade med nya grafer.

Comments are closed.