Utdelningar 1610

Nu har oktober månads utdelningar kommit in på kontot, och jag fick utdelningar från Hemfosa, Husqvarna, Northwest H, STAG och Telia.

utdeln1610

Jag har nu med marginal nått årets mål på 12 500:- i utdelningar, och som planeringen ser ut så kommer slutsumman hamna strax över 14 000:- i år. Nästa års utdelningsmål kommer sättas lågt av olika skäl, vilket jag kommer skriva om i ett framtida inlägg.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.