Tillgångar & skulder 171130

Denna månad har innehaven i princip stått stilla, så nettobeloppet är i princip oförändrat. Har flyttat innehav och likvider till utländska aktier, därför stor minskning i svenska portföljen. I övrigt inga förändringar.

Nästa månad blir det både månadsrapport och årsrapport!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.