Utfall av mål 2017 & nya mål 2018

Så här gick det 2017:

Mål 2017

  • Utdelningsmål justerat till variabelt belopp, ska dock vara högre än förra årets utdelning på 14404:-. – Godkänt, blev 17573:- i utdelningar
  • Amortera 12000:-  (36000:- tillsammans) på bolånet – blev precis enligt plan!
  • Spara 10 000:- på huskontot till framtida renoveringar. – Delvis godkänt, fick använda vårens sparande till nödvändiga hushållsköp, i dagsläget 6000:- på kontot.
  • Fortsätta bygga upp bufferten på nytt på buffertkontot (sätter inget målbelopp) – Gick hyfsat en del av året, men oväntade utgifter under hösten ställde till det.

Mina mål för 2018 blir ungefär detsamma, men jag ökar utdelningsmålet lite mer. Kommer dock inte göra några nyinsättningar detta år, enbart utdelningarna används till aktieköp.

2018

  • Utdelningsmål – 20 000:-
  • Amortering – 12 000:-
  • Huskontot – spara 10 000:-
  • Buffert – fortsätta bygga upp den så gott det går
Bookmark the permalink.

Comments are closed.