Utdelningar januari 2020

Årets första utdelningsmånad, och eftersom Eolus Vind flyttade utdelningen till januari, så blev summan 1015,62 kr. I gengäld blir februari desto sämre, tyvärr.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.