Utdelningsåret 2021

2021 blev bästa utdelningsåret någonsin, och nu märker man att utdelningssnöbollen börjar rulla på lite snabbare.

Nytt utdelningsrekord för helåret, och 4 av årets månader satte också nya rekord.
Slutlig utdelning blev 28 248:-, vilket innebär att jag slog utdelningsmålet med marginal.
Även utan extrautdelningarna så hade jag nått utdelningsmålet, vilket känns bra.

Skriver inte så mycket mer, utan visar lite bilder med tillhörande kommentarer istället.
(alla bilder är klickbara och ses bäst i liggande läge på mobil och surfplatta)


Här ovan ser ni summan för varje aktie under året, röda siffror är extrautdelningar.
Den aktie som gav mest i ordinarie utdelning är Castellum, tätt följd av K2A och Cibus.


De röda månaderna visar vilka år de hade bäst utdelning.


Ja, ni ser ju vilka månader som gått bra 🙂 Dock kommer vissa månader alltid ha lägre utdelning, då det är svårt att hitta bra utdelningsbolag till dem.


Jag har lagt låga utdelningsmål genom åren, då flera år har varit tuffa ekonomiskt sett, vilket inneburit att jag inte återinvesterat alla utdelningar de åren.


Det går åt rätt håll, kul!

Ja, kurvan blir ju brantare för varje år :)
Ja, kurvan blir ju brantare för varje år 🙂

Bookmark the permalink.

Comments are closed.