Årsrappporter 2020

Här kommer en utklippt lista på kommande årsrapporter i mina bolag. Nobina rapporterar 8 april och syns inte på listan.  Övriga bolag som inte finns med är Handelsbanken & Stora Enso, de har bara datum för bolagsstämmor.  Både Svolder och Eolus Vind rapporterar på hösten.