Halvårsavstämning 2018


Som ni ser har portföljvärdet inte ändrats under detta halvår, men så blir det när man flyttar nästan 15 000 kr till banken för att bygga upp bufferten och betala ett oväntat men nödvändigt inköp till hushållet.

Däremot har jag börjat spara i min nya Tp-portfölj detta år.Jag har åtminstone hållit mig hyfsat nära index under dessa 6 månader.

Alla portföljer visas med egna grafer på denna sida.

Halvårsuppföljning 2017

Ja, trots allt så har innehaven stigit under halvåret, och detta trots att jag inte gjort nyinsättningar samt förde över 5000:- från maj månads utdelningar till min bank för att bygga upp bufferten, helt enligt plan. 

  

Är faktiskt rätt nöjd med uppgången under första halvåret 🙂