Aktie- & fondkontot 150831

Jag har ju flyttat mina aktier från banken till mitt Aktie & Fondkonto på Avanza, och så här ser fördelningen ut:

Bankaktier150831

Tanken är att jag ska föra över aktierna till ISK i januari, och sedan sälja lite av de största innehaven, för att balansera upp övriga aktier lite.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.