Aktieportföljer 160630

Från och med halvårsskiftet väljer jag ett annat upplägg för mina portföljer. Har delat upp mina aktier i samma portföljer som jag har på mina ISK, och kommer bara redovisa dem på portföljsidan varje månadsskifte i fortsättningen. Dock kan en enskild portfölj redovisas i separat inlägg om fördelningen har ändrats mycket under månaden.

Idag väljer jag dock att redovisa alla tre aktieportföljerna i detta inlägg, men de finns även på sidan Aktieportföljer.

Mina fondportföljer redovisar jag enbart på sidan Fondportföljer i fortsättningen

SvAktier1606

Min svenska aktieportfölj, med 20 aktier. Målet är att sälja av några stycken på sikt, samt fylla på de mindre innehaven.
Har denna månad sålt mer än hälften av mina AstraZeneca, så nu är Atlas Copco största innehav.
Portföljen har gått ner 3,31% i juni.

UtlAktier1606

Mina utländska aktier. Siktar på en till amerikansk aktie, sedan är jag nöjd.
Min bästa portfölj, upp 29% sedan årsskiftet och +10% i juni!

TillvAktier1606

Tillväxtportföljen, min minsta portfölj, med både tillväxtaktier och några chansaktier. Satsar enbart små belopp här.
Portföljen har gått upp 3,85% i juni.

Månadens köp: Många olika aktier denna månad enligt mina veckoköpsinlägg 🙂
Månadens sälj: Klövern Pref samt 55 st AstraZeneca
Månadens nya aktier: Archer Daniels Midland, Fingerprint, Clean Motion, NCC & Wallenstam
Månadens utdelningar: 1866,21:-

Bookmark the permalink.

Comments are closed.