Årsrapport innehav Avanza 20171231

Detta inlägg innehåller totala portföljrapporten: (klicka för större bilder)

Hela portföljen 171231

Aktieandelar

Portföljvärdet 171231

Följt index helt ok i år, trots volatil börs.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.