Årsrapport 2023

Då var det dags för årets längsta inlägg, nämligen den sedvanliga årsrapporten. Börsen har ju svajat en hel del under året som gått, med tanke på inflationen, räntor, oron i världen med mera, så att det blev en liten återhämtning på slutet var ju positivt. Men man vet aldrig vad … Fortsätt läsa

Summering 2022

Sent omsider kommer här en liten summering av portföljen för 2022. Vi tillbringade 2 veckor utomlands över ju och nyår, vilket var välbehövligt efter en lång och jobbig höst med ständiga renoveringar och snickare i huset hela tiden. När vi sedan kom hem så var köket helt klart, så nu … Fortsätt läsa

Årssammanställning 2021

Då var det dags för en ny sammanställning över året som gått, ett år som gått betydligt bättre än förväntat.  Det viktigaste är dock att jag äntligen fått ett jobb efter 1½ år som arbetslös! Började praktik i somras och fick anställning på 50% 1 september, en anställning som kommer … Fortsätt läsa

Sammanställning portföljer 2019

Detta inlägg blir ett slags årsbokslut över mina portföljer och året som gått. Kort sagt har det varit ett bra år börsmässigt sett, och alla portföljer har gått bra. Utveckling totalt alla innehav 2019: +35,16% eller 176 800:- Aktie- och fondkonto med enbart Atlas Copco: +70,69%  Svenska aktier: +38,10% Utländska … Fortsätt läsa

Årsrapport innehav Avanza 181231

Då var det dags för 2018 års sammanställning av portföljerna på Avanza. (klicka för större bilder) Sammanställning av portföljerna Aktiefördelning Branschfördelning – nu har äntligen investmentbolagen störst andel i portföljen. Vill försöka balansera upp övriga branscher också under 2019. Blev förvånad att jag hamnade på plus vid årsslutet, trodde det … Fortsätt läsa

Årsrapport alla innehav 2018

Börsåret började bra, men sedan augusti har det bara gått neråt i princip, vilket avspeglar sig i mina innehav. Dock står fondförsäljningen på Avanza under hösten för en del av minskningen, närmare bestämt 32 000:- som gått till avbetalningen av mitt privatlån. Började med min nya TP-portfölj på Nordnet i … Fortsätt läsa

Portföljen & utdelningar 2015-2017

Utveckling för portföljen på Avanza under dessa tre år: 2015 – startade portföljen med 150 000:- som startbelopp 1 februari och slutade året på 407 806:- tack vare flytt av aktier från min bank samt överföringar av likvider från banken under våren. 2016 – slutade året på 465 578:- 2017 … Fortsätt läsa

Portföljrapporter 20171231

Presenterar här varje portfölj för sig med grafer på aktieinnehav och utveckling under året. (klicka för större bilder) Startkontot som är en VP-depå och innehåller enbart Atlas Copco B. Försöker flytta några per år till ISK, blir ju en del skatt om man flyttar för många åt gången. Mitt stora … Fortsätt läsa