Tankar inför pensionen

Jag är 50+ och har idag max 15 år kvar till pensionen.

Min ekonomiska situation och den korta tiden jag har kvar till pension gör att jag främst siktar på att kunna ta ut 6000 kr extra per månad som pensionär, detta med hjälp av utdelningar och årlig försäljning av fonder.

Förhoppningsvis kan jag gå 1-2 år tidigare om jag gör en ordentlig planering på hur jag ska ta ut pengar från Min Pension (har några mindre tjänstepensioner jag kan ta ut tidigare) och från mina innehav.

Mina största innehav ligger ju på Avanza så här kommer jag göra en hel del förändringar framöver under kommande år. Målet är att ha 30% fonder, 10% utländska aktier och 60% svenska aktier. Detta för att få större andel säkrare placeringar ju närmare pension jag kommer.

För att åstadkomma detta kommer jag omallokera i mina portföljer sakta men säkert, och stegvis pytsa över pengar till fonderna också. Kommer skriva om det mer i detalj i kommande inlägg.

När det gäller Nordnet, så fortsätter jag på samma sätt som tidigare och ändrar inget. Troligen kommer jag använda innehaven på Nordnet som ”pension” första året som”pensionär” samt utdelningar från Avanza, och först därefter ta ut från PPM. Men det får jag se längre fram.

Fonderna på min bank får också växa och kommer användas som ”buffert” även framöver.

Bookmark the permalink.

One Response to Tankar inför pensionen

  1. Spännande!
    Mvh PB?