Börjat kolla upp mina tjänstepensioner

minpension.se kan man se vilka tjänstepensioner man har, med utförlig information om värde, uttagstid, pensionsbolag med mera. 

Jag har nu börjat kolla upp dem för att se om jag kan förbättra tjänstepensionerna på något vis och om man kan flytta dem till bättre bolag istället.

Jag har bara kollektivavtalade tjänstepensioner, som inte går att flytta till Avanza. Däremot kan man via valcentraler flytta en del mellan olika försäkringsbolag, både traditionella och fondförsäkringar.

Har tre traditionella förmånsbestämda pensioner som inte kan flyttas eller ändras, så dessa får vara som de är. (Alecta, Kåpan Tjänste och SPV)

Däremot har jag två ITPK som ligger på SPP och där kan man välja bland deras fonder, så jag är aktiv och försöker balansera om så gott det går där. Vill inte flytta dessa då de gått rätt hyfsat.

Har även en ITPK på Handelsbanken som i dagsläget inte kan flyttas, men i gengäld är jag aktiv och byter bland de fonder som finns hos dem då och då.

Sedan har jag en tjänstepension på Futur Pension som inte är kollektivavtalad och som är aktiv (dvs det sker inbetalningar dit). Denna kommer jag flytta till Swedbank istället, där det är bättre fondutbud.

I dagsläget har jag rätt bra koll på vad som finns och vad som kan ändras och inte ändras.

minpension.se finns även en uttagsplanerare som man får tillgång till när man fyllt 54, för det finns tjänstepensioner som kan tas ut från 55 år. Ska bli intressant att testa den när jag får tillgång till den, eftersom man kan spara olika uttagstider och jämföra dem i uttagsplaneraren.
Just nu finns bara simulatorn, som nollställs varje gång , men jag testar den då och då.

I Kåpan Tjänste kan man ta ut pensionen vid 55 år (man ansöker vid 54 år) och i ett engångsbelopp om det är under en viss summa, vilket jag tänker göra då det är ett så litet belopp. Dessa pengar kommer jag investera på börsen istället och därmed få bättre utveckling och mer i uttag framöver.

Pensionsplanering – svenska aktier

Detta är mitt svenska aktiekonto den 14/9.

Här kommer det bli en del förändringar framöver, dock försvinner inga aktier. Antalet aktier här är 20 st, vilket är precis lagom för mig idag.

Som ni ser är Hemfosa och Castellum störst med runt 38 000 i respektive bolag, och båda är ju fastighetsbolag, vilket innebär lite mycket övervikt i dessa två.

Planer:

 • öka upp i de minsta investmentbolagen så de får mer vikt i portföljen
 • öka mer i Skanska, Swedbank, Axfood, Castellum
 • minska ner i Claes Ohlson, dock kommer jag ha kvar minst hälften
 • minska ner lite i SEB, har både Swedbank och Nordea (på KF)
 • preffarna kommer inte ökas mer, jag är nöjd med antalet idag
 • kommer ha kvar min lilla post i H&M som bevakning
 • minska i Hemfosa till förmån för Castellum

Tanken är att ha en bas av investmentbolag och stora stabila utdelare och mindre delar i t.ex. preffarna, Eolus Vind och Nobina.

Planerna kan komma revideras genom åren, men detta är första delen, och omallokeringen sker ju på lång sikt.

På lång sikt kommer delar av utdelningarna överföras till fondkontot och där fördelas i främst globalfonder och Spiltan Räntefond, så att de pengarna ligger säkrare inför pensionen.

Pensionsplanering – aktiedepån

På mitt Aktie- och Fondkonto har jag idag Atlas Copco och Epiroc, se nedan.

Jag har stegvis fört över Atlas Copco till ISK, samt sålt av Epiroc i portioner. Kommer fortsätta föra över Atlas C i portioner kommande år (troligen även Epiroc, har ej bestämt mig om jag ska behålla eller sälja dem), så att skatten efterföljande år inte blir för stor. Har jag tur går det jämnt upp med det jag brukar få tillbaka annars (reseavdrag mm). Har tyvärr inte möjlighet att betala hög kvarskatt pga min ekonomiska situation idag

Då jag inte har något inköpsvärde på aktierna (arv sedan barndomen), så får jag använda schablonavdraget, och jag försöker se till att skatten inte kommer över ett visst belopp.
Så beroende på aktuell kurs förs det över olika antal varje år, men tanken är att kontot ska vara tömt om 5 år.

Pensionsplanering – utlandsportfölj

Så här ser utlandsportföljen ut idag och här blir det inga fler bolag eller några försäljningar. Däremot kommer jag öka upp i STAG och AT&T, kanske även i Nordea.

Då jag inte för över några likvider hit och månadsutdelningarna är på runt 200:-, så väljer jag att  samla dem i Swedbanks globalfond, och så gör jag ett större köp säg en gång i halvåret. Avanza Global har jag mest som en extra globalfond, där jag lägger en liten slant då och då.

På lång sikt kommer jag låta utdelningarna ligga kvar i globalfonderna och sedan även i Spiltan Räntefond, och ju närmare pensionen jag kommer, desto mer kommer hamna i Spiltan Räntefond. Sista steget blir att föra över pengarna till Avanza Spar+, så att jag sedan kan använda dem direkt när jag slutar jobba.

Börjat med omallokering

Först stegen mot pensionsplaneringen är tagna:

 • Preferensportföljen avslutad och alla svenska aktier samlade på stora aktiekontot.
 • Alla fonder samlade på ett konto

När jag nu har alla svenska aktier på ett och samma konto så ser jag lättare fördelningen mellan bolag och branscher och kan på så sätt allokera om på ett bättre sätt.

Samma med fonderna, då kan jag bättre se fördelningen mellan Global, Sverige, Europa etc.

Sedan finns det några regler jag följer på Avanza från nu, detta för att kunna spara på rätt sätt fram till pensionen.

 • Inga hattiga småköp
 • Inga nya bolag
 • Köp och behåll!
 • Vikta om branscher som är för stora i portföljen (t.ex. har jag lite mycket fastighet nu)
 • Öka upp i investmentbolagen så de blir en bas i portföljen
 • Ha ytterligare 5-7 bolag som har större vikt än övriga (ex. Castellum, Axfood, Skanska med flera)

Ja, detta är en början på en långsiktig planering och omallokering.

Kommer ta upp varje portfölj för sig i kommande inlägg och beskriva hur jag tänker angående dem.

 

Tankar inför pensionen

Jag är 50+ och har idag max 15 år kvar till pensionen.

Min ekonomiska situation och den korta tiden jag har kvar till pension gör att jag främst siktar på att kunna ta ut 6000 kr extra per månad som pensionär, detta med hjälp av utdelningar och årlig försäljning av fonder.

Förhoppningsvis kan jag gå 1-2 år tidigare om jag gör en ordentlig planering på hur jag ska ta ut pengar från Min Pension (har några mindre tjänstepensioner jag kan ta ut tidigare) och från mina innehav.

Mina största innehav ligger ju på Avanza så här kommer jag göra en hel del förändringar framöver under kommande år. Målet är att ha 30% fonder, 10% utländska aktier och 60% svenska aktier. Detta för att få större andel säkrare placeringar ju närmare pension jag kommer.

För att åstadkomma detta kommer jag omallokera i mina portföljer sakta men säkert, och stegvis pytsa över pengar till fonderna också. Kommer skriva om det mer i detalj i kommande inlägg.

När det gäller Nordnet, så fortsätter jag på samma sätt som tidigare och ändrar inget. Troligen kommer jag använda innehaven på Nordnet som ”pension” första året som”pensionär” samt utdelningar från Avanza, och först därefter ta ut från PPM. Men det får jag se längre fram.

Fonderna på min bank får också växa och kommer användas som ”buffert” även framöver.