Bolånet under 50%

När vi köpte huset 2011 så lade vi en kontantinsats på 30% och lånet hamnade på 70%.

Vi har alltid amorterat mer än vad som behövs, 3% av lånets startvärde, och har aldrig minskat beloppet.

Lånet togs 2011, och efter 1,5 år gjorde vi en extraamortering på 150 000:-. 2015 höjde vi lånet med lika mycket då vi bytte tak och fönster på huset.

Idag har husets värde ökat med 15%, och lånet ligger på 48,5%.

Vi har idag inga planer på att minska amorteringen, då vi vet att vi kommer behöva höja lånet igen inom 3-4 år (renoveringsbehov), och då är det bra att ha lägre lån.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.