Mina portföljer 20211231

I dagsläget har jag 6 portföljer på Avanza, varav en inte räknas med i totalsparandet, då den är ett kortsiktig portfölj på 3-4 år. 

Jag har även en minimal portfölj med enbart Avanzafonder, där jag slänger in småslantar då och då (man kan ju köpa dem för 1 kr) mest på skoj.

Portföljer idag och utveckling 2021:

  • Svenska aktier: största portföljen, +42,85%
  • Preferensportfölj: innehåller preffar och D, +27,01%
  • Utland: +32,66%
  • Pension: fonder, +27,51%
  • Avanzafonder: pytteliten portfölj, +13,54%
  • Kortsiktiga portföljen: fonder och preffar, +41,97%

Vad innehåller då portföljerna?

Svenska portföljen

Preffar och D

Utland

Pension – fonder

Avanzafonder

Så småningom kommer ett inlägg där jag delar med mig mina tankar, funderingar och planer för portföljerna under 2022. 
Jag har dock redan börjat med vissa ändringar, mer om dem då.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.