Tankar om portföljerna inför 2022

Inför 2022 har jag lite planer på ändringar i mina portföljer, men jag har börjat verkställa en del av dem redan nu.

Jag har ju inte så många år kvar till pensionen (8-11 år), och ju mer jag närmar mig desto mer vill jag flytta över till fonder och stabila svenska aktier.

Detta innebär att jag kommer avyttra mina tre utländska innehav på sikt och istället ha enbart svenska aktier, ETF, preffar, D-aktier och fonder.

Jag köper nästan aldrig något i utlandsportföljen, eftersom jag sällan har likvider nog för ett lagom stort köp utan för mycket i courtage.
De innehav jag har ökar aldrig, vilket innebär små utdelningar varje månad. Säljer jag allt så slipper jag dessutom valutakursvariationer och väntan på källskatt.

Jag kommer även koncentrera min svenska portfölj med färre innehav, vilket innebär färre men större utdelningar i gengäld.

Det blir mindre månadsutdelningar, mer kvartals- och halvårsutdelningar istället.

Jag har redan:

  • Sålt Akelius D – köpt fler Fastpartner D istället
  • Sålt 100 NWH – köpt Xact Norden, Intrum och Bonava
  • Sålt bevakningsposter av Dedicare och Swedish Match – Köpt SBB D och Xact Norden 

Dessa är planerna

Skala ner mina utländska aktier – säljer av TransAlta Renewable och NWH i omgångar, behåller STAG ett tag till.

Svenska portföljen:

  • Nobina försvinner – köpa mer svenskt och Xact Norden för likviderna
  • Sälja alla Telia, fokuserar på Tele2 istället.
  • Skala ner i Svolder framöver då DA är låg och GAV ligger på 225%, vill ha aktier med högre DA istället. Kommer dock behålla ett visst antal.
  • Kan komma fler ändringar framöver

Preferensportföljen:

  • Fylla på preffar och D-aktier med likvider från kommande utlandsförsäljningar upp till viss nivå av utdelningar.
  • Därefter går utdelningarna till köp av svenska aktier och fonder

Den svenska portföljen kommer alltid vara viktigast och basen för utdelningarna. Preferensportföljen innebär en bonus för mig, med utdelningar varje månad och kvartal. 

Jag kommer även öka i pensionsfonderna, så att andelen fonder ökar procentuellt sett mot aktierna. Vill ha åtminstone 10% fonder på kort sikt.

I och med detta kommer strategisidan uppdateras med nya fakta framöver.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.