Månadsrapport mars 2022


Äntligen en plusmånad detta år. Alla likvider från förra månaden (Nobinas inlösen) är investerade nu. Av värdestegringen är drygt 5200 kr utdelning, samt 3000 kr extra insättning, resten är kursökningar.

Transaktioner

Denna månad blev det enbart köp, inga sälj. 
Nytt köp är Xact Sverige, som delar ut i juni, samma månad som Nobina förut. Behöver mer utdelning i juni, och Xact Sverige passar bra då.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.