Utdelningar 2015

 

Utdelningar2015

Ovan ser ni aktieutdelningarna för 2015. Tack vare Atlas Copcos inlösenaktier fick jag mer än förväntat i utdelningar.

2016 har jag som mål att komma upp i 12 000:- i utdelningar, och enligt min uträkningsmall för 2016 (med 2015 års utdelning i mallen) ligger jag nu på 9805:- netto. Då har jag ändå räknat bort NCC, som ju inte ska ha utdelning 2016.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.