Årsrapport 2016

tillg-aret-2016

Börjar med att lägga in en bild på hur tillgångar och skulder har förändrats sedan 151231.

Som ni kan se har jag sålt en hel del fonder på min bank, detta på grund av många oväntade utgifter under året, och då jag ville hålla bufferten på bra nivå så fick jag sälja en del fonder.

Men en del av fondpengarna gick till Avanza, närmare bestämt 15 000:-, så visst nytillskott blev det under året.

Totala värdeökningen på Avanza blev 57 772:- varav 15 000:- alltså kom från fonderna och 14405:- var utdelningar. Den reella värdeökningen blev alltså 28 367:-

Mest aktier köpte jag på mitt ISK 1 – Aktiekonto, som ökat med 97 113:- under året, mest tack vare utdelningar, pengar från fondförsäljningar & pengarna från pensionsförsäkringen.

Jag avslutade min pensionsförsäkring under året, och de pengarna har jag köpt aktier för under hösten.

Bolånet har minskat med 36 000:- under året, och vi kommer fortsätta på samma sätt framöver.

Totala tillgångarna har stått stilla, då årets utgifter ställde till det.

Nästa år kommer det bli mindre ökningar, då jag inte kommer göra något nysparande, varken från lön eller fondförsäljning på min bank. Varför? Se detta inlägg för orsak.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.