Årsrappporter 2020

Här kommer en utklippt lista på kommande årsrapporter i mina bolag. Nobina rapporterar 8 april och syns inte på listan.  Övriga bolag som inte finns med är Handelsbanken & Stora Enso, de har bara datum för bolagsstämmor.  Både Svolder och Eolus Vind rapporterar på hösten.

Sammanställning portföljer 2019

Detta inlägg blir ett slags årsbokslut över mina portföljer och året som gått. Kort sagt har det varit ett bra år börsmässigt sett, och alla portföljer har gått bra. Utveckling totalt alla innehav 2019: +35,16% eller 176 800:- Aktie- och fondkonto med enbart Atlas Copco: +70,69%  Svenska aktier: +38,10% Utländska … Fortsätt läsa